Grups de Fe

L’estil de la nostra Moguda ens porta a considerar els grups de fe com a espais privilegiats de diàleg, intercanvi i experiència. Són grups per anar més a fons a la vida, per marcar un estil. Per parlar, sense taps, del que et preocupa, del que t’agobia o del que et fa feliç. Tot plegat a la llum de l’Evangeli.

No només es parla de fe en aquests grups, però si que miren qualsevol fet, també, des de l’òptica de la fe.

No tenen hora ni dia establert. Segons la demanda es creen diferents grups per edats i interessos i s’estableixen els horaris i dies. Sempre hi seràs benvigut/da!